Homepage > Knižnica > Kurikulum > Hodnotenie posúdenie
testselector

Hodnotenie/posúdenie

Hodnotenie/posúdenie zvládnutia učiva má primárny cieľ: Zvýšiť efektívnosť učiteľa a pokrok
 
študenta už v priebehu vyučovania, nie až po jeho ukončení.
 
Nie je prekvapujúce, že Effective First Teaching (EFT) „Efektívne učenie na prvý raz “, ako jeden
 
z prístupov vedy o učení, si vyžaduje dôkladné hodnotenie – formatívne aj sumatívne. Z týchto dvoch
 
prístupov si práve formatívne hodnotenie vyžaduje oveľa prepracovanejší arzenál nástrojov.
 
Či sa nám to páči, alebo nie, štandardizovaný spôsob testovania vo forme otázok áno/nie a voľby
 
z viacerých možností – nás sprevádza počas celého nášho života. Vodičské skúšky, podnikateľské
 
a profesijné licencie a skúšky (zváračské skúšky, právnické licencie), vstupné skúšky na vysoké školy,
 
Monitor a tak ďalej. Hoci veríme, že nedostatky štandardizovaných testov sú vysoko prevážené ich
 
prednosťami, mali by sme o testoch v triedach diskutovať hlavne preto, že poznanie, ako s nimi
 
narábať je zručnosť prežitia. (Kovaliková, 2014)
 
1. Hodnotenie a dvojstupňový proces učenia
 
2. Sumatívne hodnotenie
 
3. Kriteriálne hodnotenie
 
4. Zabudované nástroje hodnotenia
 
5. Hodnotenie aplikačných úloh
 
6. Transformácia aplikačnej úlohy na nástroj hodnotenia
 
Zdroje:
 
 
 
 
design © Kolovratok