Homepage > Knižnica > Kurikulum > Integrovaný tematický blok
testselector

Integrovaný tematický blok

Vyučovanie v súvislostiach, zážitkové učenie, prepojenie učenia s rozvojom sociálnych a osobných kompetencií umožňuje vyučovacia jednotka integrovaný tematický učebný blok v trvaní 90 minút. Táto forma vyučovania je overená inovačným programom Vysoko efektívneho učenia/ITV podľa S. Kovalikovej (experimentálne overované v rokoch 1993 – 2001, ŠPÚ). Súčasne integrovaný tematický učebný blok predstavuje základnú podobu tematického projektu v tomto programe. Uplatňuje sa tiež pri vyučovaní prierezových tém školského vzdelávacieho programu, hlavne sociálnych a osobných kompetencií, environmentálnej a mediálnej výchovy.

Integrovaný tematický učebný blok má nasledujúcu základnú štruktúru:

1.       Postup, inštrukcie pred začiatkom učenia.

2.       Komunita, stretnutie v kruhu, naladenie na učenie.

3.       Výklad, objavné, problémové vyučovanie.

4.       Aplikačné úlohy.

5.       Harmonizéry a energizéry. Skončil som skôr.

6.       Prezentácie žiakov.

7.       Reflexia učenia.

 

čítať ďalej

 

Prezentácia: Farby_v_našom_živote_integrovaný_blok

Prezentácia: Mikuláš Galanda_Pieseň_Integrovaný_blok

design © Kolovratok