Homepage > Knižnica > Kurikulum > Spolpracujúce učenie
testselector

Spolpracujúce učenie

Vytváranie učiaceho sa spoločenstva

pomocou účinných výukových stratégií

 

Spolupracujúce učenie sa výrazne líši od „skupinovej práce“. Keď študentom zadáme úlohu a požiadame ich, aby si navzájom pomáhali, chýba im štruktúra potrebná pre spoločné riešenie problémov a  rozhodovanie. Ponúkame niekoľko myšlienok a námetov na podporu spolupracujúceho učenia.

 

I.                    Riadenie spolupráce v triede

·         Naučte sa rozlišovať medzi „produktívnym hlukom” a chaosom.

·         Vypracujte konkrétne postupy pre každý prípad spolupráce. (Definujte očakávania – ako vyzerajú, ako znejú, atď.)

·         Ako súčasť motivácie ponúknite možnosť „voľby svojej skupiny”.

·         V prípade potreby prerušte a upravte aktivitu.

·         Zdôraznite – viditeľnosť - viditeteľný prínos každého člena skupiny.

 

II.                  Tvorba spolupracujúcich skupín

·         Ideálna sú skupiny po štyroch. Sú dostatočne malé na to, aby umožnili aktívnu účasť všetkých členov skupiny a v prípade potreby sa môžu rovnomerne rozdeliť do dvojíc.

·         Skupiny by mali byť rozmanité. Kombinujte študentov podľa študijných schopností, pohlavia, etnika, správania sa v triede, vodcovských zručností atď.

·         Buďte strategickí pri zaradení členov do skupiny. Vaším cieľom je to, aby sa študenti  príjemne cítili, avšak pozitívny rovesnícky tlak je taktiež produktívny.

·         Umožnite študentom, aby si zvolili svoje vlastné skupiny, keď to aktivita umožňuje.  

 

III.                Spolupracujúce štruktúryprevzaté z Cooperative Learning[Spolupracujúce učenie], autor: Spencer Kagan.

·         Očíslované hlavy dohromady.Študenti sa odpočítajú pred začatím diskusie o téme. Všetci prispievajú. Vyvolajte číslo stola a  osoby, ktorá bude odpovedať.

·         Každý s každým. Študenti sa zúčastňujú po jednom.

·         Okrúhly stôl. Študenti striedavo píšu o téme. Štyri hárky papiera, štyri ceruzky.(Použite rôzne farby pre zviditeľnenie  príspevku jednotlivcov.)

·         Žetóny rozprávania.Každý študent dostane rovnaký počet žetónov/mincí/fazuliek. Vždy, keď má niekto slovo, zaplatí žetónom/mincou/fazuľkou  v strede stola. Študenti musia minúť všetky peniaze, avšak nemôžu prehovoriť po minutí žetónov/peňazí/fazuliek.

·         Skladačka. Skúmanie témy. Zadajte štyri časti témy, jednu pre  každého člena skupiny. Členovia skúmajú tému po “rozkúskovaných” častiach. Členovia s rovnakou časťou môžu skúmať spolu. Potom skladajú tému  v povodnej skupine dokopy tak, aby sa podelili o všetky informácie, skúsenosti.

·         Výmena kresiel. Urobte odpočítavanie v skupinách (od 1 do x). Nasleduje diskusia o téme. Všetky čísla 1 a 3 sa postavia a vmiešajú  do  rôznych skupín, diskusia pokračuje v skupinách s novým zložením.

·         Spoločné časové zladenie.Partneri sa striedajú po presne určený čas pre každého.

 

IV.               Iné spolupracujúce štruktúry

·         Bzukot kamarátov: 1. Mysli 2. Podeľ sa o nápady s prideleným partnerom.

·         Prechádzka po galérii: Prideľte prácu stanovištiam a choďte na obhliadku každého stanovišťa, rozdávajte ocenenia alebo položte otázky k správam stanovíšť.

·         Zhluk: V stoji, hlavy dajte blízko k sebe, každý prednesie nápad, potom si sadne. Všetci sú pripravení s niečím prispieť.

·         Miešanie na hudbu: Pohybujte sa po miestnosti, kým hudba hrá, keď prestane, vytvorte dvojicu s osobou, ktorá je najbližšie a pracujte spolu.

·         Hodinoví partneri: Získajte podpisy od 12-tich rôznych ľudí na vaše hodiny. Vytvorte dvojice rôznych „hodinových partnerov” pri rôznych činnostiach.

·         Porovnávanie medzi dvojicami: Jedna dvojica študentov porovnáva nápady alebo prácu v inou dvojicou.

·         Prechádzka bádateľa: Partneri kráčajú presne určeným spôsobom, striedavo spracúvajú tému a pri návrate podajú správu.

·         Preložiť rad v polovicu: Študenti vytvoria jeden rad,  preložia ho v polovicu a vytvoria dvojice pre prácu. Osoba na konci sa premiestni na druhú stranu, rad sa posunie a vytvoria sa nové dvojice.

·         Štyri kúty: Vyveste nápad na štyroch miestach, z ktorých si  študenti vyberú, kam chcú ísť a ku ktorým sa navzájom vyjadria.

·         Kolotoč, vnútorný a vonkajší kruh: Vytvorte dva kruhy, jeden lemuje druhý (dve sústredné kružnice). Dvojice pracujú spoločne. Potom sa jeden kruh posunie o niekoľko ľudí doprava tak, že vytvoria páry s novými pracovnými partnermi.

·         Snehová guľa: Zaznamenajte odpovede na otázku na papier,  zbaľte ho do gule a hoďte na miesto podľa inštrukcie. Choďte po  guľu, prečítajte zápis a zopakujte postup s novou otázkou. 

 

V.                 Viditeľnosť v spolupracujúcich  štruktúrach

·         Použite rôznofarebné ceruzy alebo fixy na označenie zúčastnených.

·         Použite žetóny rozprávania počas diskusie.

·         Urobte reflexiu  skupinového procesu.

·         Povzbudzujte oceňovanie, cielenú reč na životné zručnosti.

 

Taška riešenia problémov

Autor: Cathy Barron

Pomocou týchto námetov každá skupina pri stole môže vyriešiť,  kto bude začínať -  kto ide v hre prvý, kto si prvý vyberá koláčik, kto prvý skáče, kto si prvý prezrie knihu, ktorú chcete obaja...

Námety na rozhodovanie v prípade, keď viacerí chcú mať v skupine rovnakú úlohu, poradie, vec:

 

·         „kameň, papier, nožnice“ ,

·         tri hracie karty – kto dostane vyššie číslo,

·         minca, ktorou sa hádže -  hlava alebo znak,

·         tri slamky rôznej veľkosti -  kto si vyberie najdlhšiu alebo najkratšiu,

·         hracia kocka – zvoľ si číslo,

·         pásik s abecedou na výber písmena – ktoré je prvé alebo najbližšie,

·         kalendár (vreckový formát) na poradie narodenín alebo párnych a nepárnych dní.

 

Spracovala: Patty Harrington, www.theCenter4Learning.com

application/pdf  Spolupracujúce učenie námety

application/pdf  Oslavné potlesky

 

design © Kolovratok