Homepage > Knižnica > Spolupráca s komunitou > Program stretnutia s rodičmi II. stupeň

Program stretnutia s rodičmi II. stupeň

Oslava učenia s rodičmi na II. stupni ZŠ

 

Mapa mysle – program osláv učenia s rodičmi v 7. D triede:

 

1. Postup napísaný na plagáte:

-          Vitajte medzi nami na oslavách učenia 7. D.

-          Posaďte sa do kruhu

-          Ponúknite sa kávou, čajom, sladkým pečivom.

 

Vzájomné ocenenie (rodičov a detí) bolo súčasťou aktivity vtiahnutia v úvode komunity. Všetci na farebné srdiečko napísali ocenenie. Rodičia svojim deťom a deti svojim rodičom. Navzájom si srdiečka odovzdali, kto chcel, mohol ocenenie, ktoré dostal, prečítať.

Facilitovanie jednotlivých bodov programu – mapy mysle:

 

2. Čo sme sa naučili?

Delenie do skupín:

Žiaci aj rodičia si prevzali zabalený cukrík – lentilku a podľa farby sa rozdelili do skupín. Žiaci spracúvali tematické celky, ktoré ich najviac zaujali z daného predmetu. Rodičia im pomáhali a spolupracovali so žiakmi v danej skupine. Na záver hovorca skupiny odprezentoval prácu svojej skupiny.

Prezentácia projektov sa týkala slovenského jazyka, fyziky, prírodopisu, telesnej výchovy a informatiky.

 

3. A potom?

Táto aktivita bola spojená s textom z knihy Nikdy sa nevzdávaj!

V Keni medzi domorodcami sa traduje jeden zvláštny rozhovor, ktorý volajú „Alafu?“, čo znamená „A potom?“

Rozprávajú sa dvaja školáci:

„Čo budeš robiť, keď budeš dospelý?!

„Čo budem robiť?“ – „Vybavím si živnosť.“

„A potom?“ – „Potom budem pracovať.“

„A potom?“ – „Potom si zarobím kopu peňazí.“

„A potom?“ – „Potom sa ožením.“

„A potom?“ – „Potom budeme mať deti.“

„A potom?“ – „Potom sa budem o ne starať a vychovávať ich.“

„A potom?“ – „Potom sa stanem starým otcom.“

„A potom?“ – „Potom sa možno stanem šéfom.“

„A potom?“ – „Potom budem vládnuť.“

„A potom?“ – „A potom – a potom – budem starým človekom.“

„A potom?“ – „A potom- a potom – a potom...

Och, už sa ma viac nepýtaj.“

A potom ten, ktorý sa pýta, zdvihne prst a pripomenie:

„Mal by si premýšľať o živote, o smrti a o sebe, kým si ešte mladý.“

Jeden deň života má väčšiu cenu než hora zlata (Kenko Yoshida).

Nasledovali vyjadrenia žiakov a rodičov – čo potom?

 

4. Spomienka na školu

Spoločná práca žiakov a rodičov v daných skupinách na aplikačných úlohách sa tematicky týkala spomienok. Skupina si vybrala z jednotlivých úloh a pokúsila sa humorným spôsobom opísať, napísať, nakresliť, zaspievať... svoj najzaujímavejší, najhumornejší zážitok spojený so životom v škole. Aplikačné úlohy sú v súlade s učením H. Gardnera o mnohonásobnej inteligencii každého z nás. Rodičia aj deti mali možnosť výberu. Na základe tejto mozgovosúhlasnej zložky mohli vzniknúť aj nové skupiny – podľa toho, aká úloha koho zaujala.

Aplikačné úlohy:

- Napíšte zaujímavú príhodu zo školských lavíc. (Aspoň 20 pekných viet.)

- Napíšte báseň o škole, jednotlivých predmetoch, školských akciách ... (Aspoň 2 slohy.)

- Vytvorte zaujímavý obraz týkajúci sa života v škole. Môžete použiť ľubovoľnú výtvarnú techniku. (Forma plagátu.)

- Zložte pieseň o škole na známu obľúbenú melódiu. (Aspoň 2 slohy.)

- Popíšte zaujímavé pokusy, ktoré sa stali na hodinách Pr, F. (Aspoň 4.)

- Napíšte o obľúbenom učiteľovi, alebo napíšte, ako by mal vyzerať podľa vás správny učiteľ. (Aspoň 20 pekných viet.)

- Urobte knihu žiackych a učiteľských výrokov. (Aspoň 15 výrokov.)

- Napíšte, ako by podľa vás mala vyzerať správna škola. (Aspoň 20 pekných viet.)

 

5. Spoločná prezentácia

Vybraný hovorca odprezentoval skupinovú prácu danej aplikačnej úlohy. Úlohu mohli odprezentovať aj viacerí, prípadne všetci členovia spolupracujúcej skupiny.
 

6. Svet potrebuje ľudí ...

Aj pri tejto aktivite bol použitý text z knihy Nikdy sa nevzdávaj! (str. 135). Test sa prečítal ako súčasť záverečnej komunity. Sú to slová na zamyslenie a na diskusiu.
 

Zaujímavosti a inšpirácie

Je známe, že slávny maliar a sochár Michelangelo maľoval nádhernú fresku na strop Sixtínskej kaplnky poležiačky v neprirodzenej polohe nekonečné hodiny. Každý detail a každú maličkosť chcel vypracovať čo najlepšie. Keď za ním raz prišiel jeho priateľ, divil sa, prečo sa toľko trápi s takými drobnosťami. „Napokon,“ povedal mu priateľ, „kto si zdola všimne, či je to urobené perfektne, alebo nie?“ „Ja,“ odpovedal mu umelec.

Svet potrebuje ľudí,

ktorí sa nedajú kúpiť,

ktorí dodržia svoje slovo,

pre ktorých má charakter väčšiu cenu než bohatstvo,

ktorí majú svoj názor a svoje zásady,

ktorí neváhajú urobiť nejaké zmeny,

ktorí ani v dave ľudí nestratia svoju individualitu,

ktorí budú v maličkostiach rovnako čestní

ako vo veľkých veciach,

ktorí nerobia kompromisy so zlom,

ktorých ambície nie sú obmedzené ich sebeckými

cieľmi a túžbami,

ktorí nepovedia, že „to“ budú robiť, pretože to tak

vždy robili alebo robia všetci,

ktorí sú verní svojim priateľom, či o nich idú dobré,

alebo zlé správy a bez ohľadu na to, ako sa im darí,

ktorí neveria, že prefíkanosť, lesť a krutosť sú tie

najlepšie vlastnosti na dosiahnutie úspechu,

ktorí sa nehanbia a neboja stáť za pravdou,

aj keď je nepopulárna,

ktorí dokážu povedať „nie“, aj vtedy,

keď zvyšok sveta hovorí „áno“.

 

Spracovala: Ľubomíra Kociánová

Použitá literatúra: Nikdy sa nevzdávaj. ADVENT – ORION 2004. s. 102 a s. 135. ISBN 80-8071-035-X

Doplnila a upravila: Darina Gogolová

design © Kolovratok