Homepage > Knižnica > Spolupráca s komunitou > Program stretnutia s rodičmi I. stupeň

Program stretnutia s rodičmi I. stupeň

Oslava učenia s rodičmi na I. stupni ZŠ

Program oslavy

 

Téma: Rodinné Vianoce v škole

Ročník: Druhý

Vždy pred Vianocami býva v našej škole dobrým zvykom, že sa triedne kolektívy stretnú na spoločných posedeniach s rodičmi. Pripomenú si nielen prichádzajúce sviatky pokoja a rodiny, ale prostredníctvom zážitkového učenia prežijú rodičia so svojimi deťmi a ich učiteľmi príjemný podvečer plný dobrej nálady, vzájomnej spolupráce a spolupatričnosti.

čítať viac

design © Kolovratok