Homepage > Knižnica > Spolupráca s komunitou > Zoznam zdrojov
testselector

Zoznam zdrojov

PIOVARČIOVÁ, T., BAGALOVÁ Ľ. 2005. Sociálne projekty a praktické činy, zbierka overených metód rozvoja životných zručností. Bratislava: Nadácia pre deti Slovenska

PECK, S. 2003. Svět, který čeká na zrození. Praha: Argo. ISBN 80-7203_490_1

LEITIER, B. 2004. Budoucnost peněz. Praha: Pradigma. ISBN 80-968603-3-X

MAĽÁKOVÁ, J. 2008. Interné materiály Tatranskej alternatívnej školy - oslavy učenia s rodičmi.

Dostupné na internete http://www.novaskola.cz

Interné materiály ASK, 1993-2003.

PIOVARČIOVÁ, T. a kol. Novo vynárajúce sa potreby detí na Slovensku, Iuventa, Nadácia pre deti Slovenska, 2010

Skúsenosti zo ZŠ J.A. Komenského Majerníkova 60, ZŠ Smetanov háj, Dunajská Streda, Tatranská alternatívna škola, TAŠ , Poprad, 1. súkromné gymnázium Čapkova, Bratislava, ZŠ Nová Dedinka.

ĎURÍKOVÁ, E., HURAJ, J.2008. Tréningové materiály z workshopu komunitnej spolupráce.

Tréningový manuál PDCS.1997. Vytváranie komunity a hľadanie finančných zdrojov.

design © Kolovratok