Homepage > Prípadové štúdie > Ritaharjun Yhtenaisperuskoulu, Oulu, Fínsko
testselector

Dokumenty na stiahnutie

Ritaharjun Yhtenaisperuskoulu, Oulu, Fínsko

Súvislosti:

Škola Ritaharjun Yhtenaisperuskoulu vo Fínsku má 700 študentov vo veku od 7 do 16 rokov. Jej filozofia je jednoduchá: svet sa mení, vzdelávanie sa mení a žiak sa mení tiež – ale škola ostáva po desaťročia rovnaká. Mesto Oulu má snahu naplniť tieto výzvy prostredníctvom programu Škola budúcnosti. Zameriava sa na zručnosti 21. storočia a rozvoj škôl ako celku tým, že prehodnocuje profesionalitu pedagógov, riadenie, podporné služby, vzdelávacie technológie a vzdelávacie prostredie. Na tejto práci sa podieľajú firmy, výskum aj verejný sektor. Toto ´živé laboratórium´ pozostáva z 10 moderných škôl a zo školy budúcnosti v Ritaharju.

Zhrnutie inovácie:

Ritaharjun Yhtenaisperuskoulu sa zameriava na budovanie a posilňovanie zmyslu pre komunitu v celom školskom systéme v Oulu. Centrom toho je nová Škola budúcnosti, ale prvoradé je tiež zabezpečiť, aby sa všetky školy cítili byť súčasťou rozvoja komunity. Cenným nápadom je vytvorenie partnerstva s verejným sektorom a akadémiou na podporu školskej transformácie, ktoré prispieva k reformovaniu odborného rastu popri viacerých tradičných modeloch podnikania. Využívanie technologií môže byť pre takýto program účinnou podporou, pokiaľ sa plánuje uvážlivo a udržateľným spôsobom.

Hlavné otázky na zamyslenie:

  1. Aké sú kritické faktory vytvorenia širších vzdelávacích komunít?
  2. Ako povzbudiť súkromný sektor, aby podporil vašu školu?
  3. Ako by mala ich podpora vyzerať, aby stála za to?
  4.  Aké sú riziká pri pokuse reformovať odbornú prax?
  5. Ako je možné kontrolovať tieto rizika?
design © Kolovratok