Homepage > Workshopy > Rozvoj zručností > PMZ model
testselector

Dokumenty na stiahnutie

PMZ model

Čas: 3 hodiny. Tento workshop povzbudzuje účastníkov myslieť mimo zabehnutých koľají formou diskusie o inovatívnych scenároch.
Tento workshop možno použiť za rozličných okolností a v rôznych súvislostiach. Ak pochopíte PMZ metódu, skúste ju aplikovať aj na iné situácie. Je to tiež dobrý spôsob na podporu kritického myslenia študentov. 

design © Kolovratok