Homepage > Knižnica > Sociálna klíma > Model 4H
testselector

Model 4H

Uvedený model predstavuje celoštátny americký projekt podporujúci rozvoj životných zručností a kompetencií detí a mládeže od 5 - 19 rokov prostredníctvom prevažne záujmovej činnosti (Bednařík, A., 2004) alebo občianskeho vzdelávania, na rôzne témy týkajúce sa rodiny, Zeme, ekológie, zdravia až po osobný rozvoj a zvládanie nových technológií (napr. mladí učia seniorov pracovať s internetom). Do činnosti 4-H hnutia je zapojených skoro 7 miliónov Američanov. Projekt je rozšírený v ďalších 60 krajinách sveta. V súčasnosti je program prepojený na univerzity i na rôznorodé organizácie pracujúce s mládežou. Hnutie 4-H sa zameriava najmä na osobnostný rast a kompetencie, ktoré môžu absolventi používať počas celého života.

 

Symbolom 4-H je štvorlístok obsahujúci štyri 4 písmená H. Každé H symbolizuje jeden okruh zručností:

Head - Hlava - jasná myseľ, dobré rozhodovanie a vedomosti užitočné pre život.

Heart - Srdce - zapálenie pre vec, pevné osobné hodnoty, pozitívny sebaobraz a súcit k iným.

Hands - Ruky - zručnosť v rôznych praktických činnostiach, pripravenosť do pracovného procesu, vedomosť o rôznych súčasných technológiách a vede.

Health - Zdravie - kvalitný život a zdravý životný štýl.


čítať ďalej

design © Kolovratok