Homepage > Prípadové štúdie
testselector

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Kam chceme ísť?

Vo vzdelávaní existujú užitočné príklady inovácií, keď malé úpravy spôsobili veľkú zmenu. Aké myslenie sa na niektorých týchto projektoch podieľalo? Čo sa z toho vieme naučiť a ako by sme sa mohli vyhnúť nástrahám?

Prinášame inšpirácie zahraničných skúseností, kde sa inovácie týkajú vyučovania a učenia sa, riadenia a kultúry inovácií, budovania kapacít, učebného prostredia.

Ďalšie inšpirácie prichádzajú zo slovenských inovatívnych škôl, ktoré sú zapojené do programu Partneri vo vzdelávaní Microsoft -  vytvárajú prostredie na učenie sa, kde zohľadňujú potreby detí a mladých ľudí. Cielene pracujú na viacerých  kľúčových oblastiach inovačného rámca -  Riadenie, Sociálna klíma, Kurikulum, Rozvoj pedagógov, Spolupráca s komunitou.

Riadenie 

Miesto

Vyučovanie, učenie sa, hodnotenie

Riadenie a kultúra inovácie

Budovanie kapacít

Učebné prostredie

Pokryté témy

Freedom Area High School USA  Zručnosti 21. storočia / štandardy, vzdelávacie komunity, kurikulum, profesionálny rozvoj
Ritaharjun Yhtenaisperuskoulu, Oulu Fínsko Základ vzdelávania- projekty, flexibilný učebný priestor, integrované technológie
Ottobrunn, Mníchov Nemecko     Základ vzdelávania - projekty, flexibilný učebný priestor, integrované technológie
Lumiar School Brazília       Zručnosti 21.storočia, štandardy, projektovo orientované učenie, decentralizovaný model

 

 

Riadenie 

Sociálna klíma

Kurikulum

Rozvoj pedagógov

Spolupráca s komunitou

Hlavné oblasti inovácií

Súkromné gymnázium Galileo, Bratislava

 

 

 

Participatívne riadenie školy, inovatívne využitie IKT

ZŠ  J. A. Komenského, Bratislava

 

Štruktúrované riadenie  procesu zmeny v škole, Vysoko efektívne učenie, rozvoj  zručností pre 21. storočie

Súkromné Gymnázium, Poprad

Rozvoj  zručností pre 21. storočie,  Vysoko efektívne učenie, celoročné integrované tematické vyučovanie, využitie IKT

 
Základná škola Valča Rozvoj  zručností pre 21. storočie,  Vysoko efektívne učenie, celoročné integrované tematické vyučovanie
1. súkromné gymnázium v Bratislave       Rozvoj  zručností pre 21. storočie,  integrované tematické vyučovanie,  individuálne vzdelávacie projekty študentov
Základná škola Júliusa Juraja Thurzu, Detva Štruktúrované riadenie  procesu zmeny v škole, Vysoko efektívne učenie, rozvoj  zručností pre 21. storočie
Škola u Filipa, Banská Bystrica

Zručnosti pre 21. storočie, tematická integrácia, formatívne hodnotenie,  vzdelávacie komunity, efektívne učenie, riadenie zmeny

Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava

Participatívne riadenie školy, inovatívne využitie DT, rozvoj zručností pre 21. storočie, efektívne učenie

 

design © Kolovratok