Homepage > Prípadové štúdie > Lumiar School Brazília
testselector

Lumiar Scholl Brazília

Kontext:
ŠkolaLumiar v SaoPaule bola založenáv roku 2002. Je financovaná zo súkromných zdrojov, nezameriava sa však na vytváranie zisku. Jej 68 žiakov je vo veku od 4 mesiacov do 15 rokov.V triedach je približne 20 žiakov. V škole učí 8 učiteľov na plný úväzok a 28 načiastočný úväzok. Počet študentov k počtu počítačov je v škole 10:1.Škola zodpovedá normám stanoveným Národnou radou pre vzdelávanie. Študenti pochádzajúz rôznych  sociálno-ekonomických skupín. Škola Lumiar je jednou z pôvodných 12 škôl Microsoft inovatívnych škôl.
 
Inovatívne zameranie:
Školaje úplne zameraná na projektovo orientované učenie (project-based learning - PBL). Štruktúra školy nemá tradičné triedy, študenti pracujú prostredníctvom projektov vyhovujúcich ich záujmom a schopnostiam. Projektovo orientované učenie je rozpracované  do Mozaikového  modelu, ktorý obsahuje: maticu kompetencií, problémy a projekty pedagogickej metodológie a portfólio prehodnotenie. Lumiar ukazuje, ako škola môže pracovať v rámci obmedzení vzdelávacieho systému a poskytovať progresívne, demokratické učenie, šité na mieru pre  študentov 21. storočia.  Viac informácii  možno nájsť v ppt prezentácii o škole.
 
Hlavné otázky nazamyslenie:
1. Aké sú výhody projektovo orientovaného učenia (project-based learning - PBL)?
2. Aké sú prípadné problémy spojené s projektovo orientovaným učením?
3. Aké by mali byť hlavné dôsledky pre školu, ak sa rozhodne uplatniť  projektové učenie?
4. Ako môžu technológie podporovať projektovo orientované curriculum?
5. Ako môžu nové modely hodnotenia podporiť projektovo orientované učenie?
 
http://is-toolkit.com/casestudies/CS-Lumiar-Brazil.html
http://lumiar.org.br/index.php/a-escola/?lang=en
https://challenges.openideo.com/challenge/creative-confidence/inspiration/ricardo-semler-s-lumiar-schools-the-mosaic-curriculum
 
design © Kolovratok