Homepage > Prípadové štúdie > Ottobrunn, Mníchov, Nemecko
testselector

Dokumenty na stiahnutie

Ottobrunn, Mníchov, Nemecko

Súvislosti:

Gymnázium v Ottobrunn je veľká škola s 1500 študentmi vo veku od 10 do 18 rokov. Je v úzkom spojení s miestnou podnikateľskou komunitou a jej cieľom je byť presvedčivým, pozitívnym miestom pre učiteľov i študentov. Jasne identifikuje potrebu pripraviť študentov na neustále sa meniace požiadavky 21. storočia prácou v pozitívnom prostredí a rozvíjaním ich osobnosti ako celku, nielen ich akademických poznatkov. Podporuje učiteľov vymedzovaním času a vytváraním priestoru pre kooperáciu, koučovanie a školenie. Gymnázium v Ottobrunn je jednou z prvých 12 inovatívnych škôl Microsoftu.

Zhrnutie inovácie:

Gymnázium v Ottobrunn inovuje v oblasti učebných priestorov nazývaných plazas (pozrite si tiež prípadovú štúdiu New Line Learning Academies). Toto dynamické využívanie zdieľaných školských priestorov umožňuje kooperatívne učenie i výučbu. Zásadným pre úspech školy je pretvorenie kurikula, pedagogickej praxe a očakávaní. Plynulá integrácia vhodných technológií je pre úspech tiež jedna z prvoradých. Aplikuje sa vzdelávací prístup založený na projektoch, v rámci ktorých sú rozvíjané a testované mechanizmy vzájomnej pomoci a hodnotenia.

Hlavné otázky na zamyslenie:

  1. Ako si viete poradiť súčasne s požiadavkami národného kurikula a s experimentovaním v triedach?
  2. Aké sú benefity viac otvorených a kooperatívnych vzdelávacích priestorov?
  3. Aké nové zručnosti budú učitelia pre tento plaza model potrebovať, aby vynikli?
  4. Ako dokážete vštepiť kultúru kooperácie medzi študentov?
  5. Ako dokážete vštepiť kultúru kooperácie medzi učiteľov?

Štúdiu v anglickom jazyku si môžete pozrieť na tejto stránke.

design © Kolovratok