Homepage > Workshopy > Rozvoj zručností > Mapa zainteresovaných ľudí

Mapa zainteresovaných ľudí

Čas: 2 hodiny. Workshop obsahuje jednoduché stratégie na zapojenie zainteresovaných ľudí do procesu zmeny.
Vízie nemožno vytvárať a dosahovať samostatne, v izolácii. Včasná identifikácia a zapojenie kľúčových ľudí sú zásadné. Niektorí ľudia môžu poskytnúť priamu pomoc, ostatní môžu byť len súčasťou komunikačnej slučky.

design © Kolovratok