Homepage > Workshopy > Rozvoj zručností > Matica priorít

Matica priorít

Čas: 2 hodiny. Tento workshop poskytuje nástroj na zaznačenie požadovaných aktivít dôležitých pre úspešnosť projektu, ich posúdenie a stanovenie priorít.
Workshop by mal nasledovať po aktivite Analýza metódou rybej kosti. Zložky projektu identifikované v predchádzajúcej aktivite sa budú používať pri tomto workshope. Cieľom v tejto fáze je minimalizovať diskusie a doladiť detaily.

design © Kolovratok