Homepage > Workshopy > Rozvoj zručností > Fullanov model zmeny

Fullanov model zmeny

Čas: 3 hodiny. Workshop poskytuje pohľad do základných podnetov na zmeny.
Tento workshop by sa mal odohrať v prvotných fázach inovatívneho procesu, pretože pomáha pri budovaní vízií do budúcnosti. Napomáha pri plánovaní a rozvoji pilotných projektov za pomoci techník z ostatných workshopov.

design © Kolovratok