Homepage > Sebareflexia
testselectorriadenieklimakurikulumrozvojspolupraca

Pre sebareflexiu vo všetkých oblastiach kliknite na vyplnenie sebareflexného dotazníka.

 

Vyberte si oblasť na SEBAREFLEXIU

SEBAREFLEXIA

Kde sme?

Sebareflexné dotazníky pomáhajú vidieť proces zmeny v škole prostredníctvom piatich kľúčových oblastí života školy. O jednotlivých oblastiach sa dozviete viac v Škola 21.storočia a v Knižnici.

Sebareflexia je kľúčová v podpore inovácie.

Vyzvite zainteresovaných ľudí na vyplnenie sebareflexného dotazníka.

Ako môžu školy urobiť vyučovanie, učenie sa, zaujímavejším? Ako môžu vytvárať pozitívnu sociálnu klímu? Ako vytvoriť podporujúce reálne a virtuálne prostredie v škole? Ako podporiť získanie nových kompetencií pedagógov? Ako rozvinúť spoluprácu s komunitou?

Vyplniť sebareflexný dotazník

Ako pracovať so sebareflexiou?

design © Kolovratok