Homepage > Workshopy > Rozvoj zručností > Metóda scenárov

Metóda scenárov

Čas: 4 hodiny a 45 minút. Workshop zahŕňa nástroje na podporu a rozvoj myslenia o budúcnosti.
Scenáre sa v podnikaní využívajú na plánovanie alternatívnych vývojov v budúcnosti. Je to spôsob budovania vízie pomocou kreatívneho myslenia a úvah o tom, čo sa dá dosiahnuť. Toto je príležitosť „stavať vzdušné zámky“.

design © Kolovratok