Homepage > Workshopy > Strategické inovácie > Plánovanie a zapojenie zainteresovaných strán

Plánovanie a zapojenie zainteresovaných strán

Workshop je dôležitý na zabezpečenie podpory pre inovácie od všetkých zainteresovaných strán. Tento workshop podporuje diskusiu o tom, čo sa rozumie pod pojmom inovácia, zapája do procesu zainteresované strany a vytvára akčný plán na riadenie procesu zmeny.

design © Kolovratok