Homepage > Knižnica > Spolupráca s komunitou
testselector riadenie klima kurikulum rozvoj spolupraca

Spolupráca s komunitou

Ako komunikovať, spolupracovať s rodičmi?

Výzvou pre inovatívnu školu je hľadanie vhodných foriem spolupráce s rodičmi, odborníkmi a inštitúciami v komunite, využívanie rôznorodých možností a aktívne prepájanie záujmu rodičov a komunity so životom školy.

Ako ich zapájať do života školy?

Ako efektívne spolupracovať so zriaďovateľom, samosprávou?

Hlavné ukazovatele:

  • participácia a aktívne zapájanie rodičov,
  • otvorenie školy navonok,
  • spolupráca s inštitúciami a jednotlivcami v komunite,
  • vzdelávanie v komunite, využívanie IKT.

Inovatívna škola kladie dôraz na podporu spájania síl „dôležitých dospelých“ v prospech „ich“ detí, rôzne formy spolupráce a participácie v komunite, spôsoby sieťovania kľúčových hráčov, zainteresovaných strán, na podporu školy ako centra kultúry a celoživotného vzdelávania.

Sebarefkexia spolupráca s komunitou

Zoznam zdrojov:

Program stretnutia s rodičmi I. stupeň

Program stretnutia s rodičmi II. stupeň

Spolupráca s rodičmi

Zoznam zdrojov

application/pdf  Inovačný prístup_k_profesionalizácii_prace_s_deťmi

application/pdf  Stretnutie s rodičmi

application/pdf  Škola aktér zmeny

design © Kolovratok